19. 05. 2024
Výprava za Chrabromilským mečom
18:00 | Kolejní místnost Nebelvír
25. 05. 2024
Kouzelnická liga
20:00 | Soubojnický klub
08. 06. 2024
Koncert Sudiček
20:00 | Hradní nádvoří
Erin Ayrton
Mrzimor
Student

Pravidla RPG

Obecné informace o hře
Projekt iHogwarts.cz (zkráceně iHog) je textovou RPG hrou, která se volným způsobem inspiruje reáliemi z knih a filmů o Harrym Potterovi. Náš děj se tedy nedrží událostmi popisovanými v knihách, nýbrž umožňuje každému podílet se na jeho originálním rozvoji. Hra se odehrává v devadesátých letech dvacátého století.


Roleplaying game
Pojmem roleplaying game, často nahrazovaným zkratkou RPG, se většinou rozumí „hra na hrdiny.“ Jedná se o druh hry, ve kterém hráči zaujímají roli vlastních smyšlených postav, které si sami vytvoří a za něž ve hře jednají. Každý běžný hráč má možnost vytvořit si jednu vlastní postavu studenta Bradavické školy čar a kouzel nadaného kouzelnickou mocí. Základ samotné hry můžeme rozdělit do dvou oddílů – dynamické hraní na chatech a výuka. Výuka není příliš složitá na vysvětlení – probíhá přímo ve hře formou praktických online hodin.


Křišťálová stěna
Křišťálová stěna je pojmem, který ukazuje na rozdíl mezi postavou a hráčem, mezi reálným a herním světem. Hráč přebírá a utváří si fiktivní postavu v mantinelech daných herními pravidly. Ve hře pak vystupuje čistě za tuto postavu a nikoli za samotného hráče. Postava vůbec nezná hráče, který ji ovládá, prožívá svůj samostatný život v kouzelnickém světě, má svojí vlastní povahu, vzhled, způsob uvažování a myšlení. To, jak se postava projevuje ve hře, nemusí odpovídat tomu, jak se projevuje samotný hráč.


Metagaming
Pojem metagaming označuje jakékoliv chování postavy, které využívá mimoherní informace. Metagaming je přísně pod trestem zabanování postavy zakázán. Jedná se o jeden z nejzávažnějších přečinů proti RPG pravidlům. Postava nemůže vědět to, co ve hře sama nezažila, a to bez ohledu na znalosti a informovanost hráče. Ačkoliv si hráč může přečíst, jak se např. ostatní postavy jmenují, jejich postava to nemůže vědět, dokud se to ve hře nedozví.


Powerplaying
Pokud hráč vnucuje svému protihráči reakci, dopouští se vážného prohřešku označovaným jako powerplaying. Powerplaying je typickým příkladem bezohledného chování hráčů, kteří rozhodují za druhou postavu bez ohledu na reakci jejího hráče. Žádný hráč nemůže sám určit, co se stalo jiné postavě.

 
Multigaming
Pokud si hráč založ více postav, dopouští se vážného prohřešku proti RPG pravidlům, které označujeme jako multigaming. Každý smí být vlastníkem pouze jednoho účtu - výjimky udělené vedením projektu jsou potvrzením pravidla.

 
Vypravěč
Vypravěč upřesňuje děj a provádí hráče příběhem, ať už jde o velké kvesty nebo každodenní maličkosti. Vypravěče ovládají zkušení hráči, jejichž naplní práce je utvářet hru. Slovo vypravěče je zákon. Má vždy pravdu a nelze s ním polemizovat, ignorovat ho nebo měnit jeho rozhodnutí. S vypravěčem se nesmí komunikovat, lze s ním sice potichu nesouhlasit, ale zde veškerá práva končí. Pokud se nějaký herní příspěvek dostane do rozporu vypravěčem, platí vždy slova vypravěče. Ne vždy je k dispozici hráč disponující právy vypravěče. V tomto případě musejí hráči úplně omezit rozhodnutí vyžadující jeho zapojení.
 

RPG upozornění
Prostřednictvím RPG upozornění jsou hráči napomínaní za porušování pravidel hry. Jeho cílem je upozornit na chyby, aby se včas zamezilo jejich dalšímu užívání. V žádném případě není možné ho ignorovat anebo s ním komunikovat. RPG upozornění neslouží jako prostředek k vzájemnému dohadování hráčů s právy ho užívat nebo dokonce k jejich zesměšnění. Nesmí být využíváno jako informační zdroj o změnách v rozvrhu hodin. Jeho užívání v rámci výuky by mělo mít charakter návodů k nějaké RPG činnosti (např. popis toho, jak správně seslat kouzlo).


Herní prostředí
Hra probíhá v konkrétní místnosti nebo lokalitě tvořené online chatem, přičemž jest nutno mít na zřeteli, že se postavy nacházejí v určitém ohraničeném prostoru, v němž se nachází různé objekty a lidé stojící na rozličných místech. Postavy jednotlivých hráčů si před vstupem do tohoto prostoru musí ujasnit několik aspektů: kde se dané místo nachází, co se v něm nachází, jak vypadá, jak je přibližně velké, kdo a v které jeho části je v něm přítomen a co se v něm zrovna děje. Je velmi přísně zakázáno vést hru na několika chatech zároveň, protože žádná postava nemůže ve stejnou chvíli obývat dvě či tři místa, není-li schopna bilokace. Online chaty bývají opatřené popisky, které je nutné respektovat, neboť určují, jak to v dané lokaci vypadá. Tento prostor platí pro celkovou hru – a proto třeba není možné zdravit (vidět i slyšet) člověka sedícího někde vzadu v parku, když vy jste přišli po nedaleké pěšině a jste na jejím druhém konci. Také podávání předmětů přes celý hostinec není možné – nemáte přeci kilometrovou ruku, pak vaše neznalost jenom kazí děj. Za přítomné osoby v nějakém herním prostředí nelze pokládat všechny osoby, které se v daném chatu nacházejí a jsou takříkajíce „online“, ale pouze postavy, které řádným způsobem ve hře do dané lokace vstoupili. Není tedy možné reagovat na postavy, které se na daném místě herně nenacházejí, přičemž jest nutno brát v potaz, že postavy, které neodeslaly více než třicet minut nějaký herní příspěvek, se již v dané lokaci nenacházejí a je nutné ve hře pokračovat tak, jakoby v průběhu tohoto času odešly.


Herní příspěvky
Běžnou činnost postavy, jež označujeme jako emote, je nutné vkládat mezi hvězdičky ve třetí osobě přítomného času. Přímou řeč pak mimo ně. Viz příklad:
*Vystrašeně vkročí do učebny lektvarů a kráčí k lavici v její zadní části. Podívá se na spolužáky s pokusem o úsměv.* Ahoj. *Šeptne tichým hlasem posadí se.* Myslíte, že mě Snape zabije, když jsem nevěděla, co napsat do toho úkolu? *S tázavým pohledem se podívá na své kamarády.*
V užívání emote je možné popisovat výhradně chování vlastní postavy. Jakékoliv zásahy do činnosti druhých lidí jsou hrubým prohřeškem proti pravidlům. Základním kamenem dobrého RPG je jednoduchá zásada: nabízím něco, na co je možné reagovat. Vždy je nutné dát prostor na reakci a nic předčasně neukončovat. (Není možné přijít, někoho praštit a ve stejném okamžiku odejít.) Emotem lze popisovat pouze to, co je vidět. Proto není možné zahrnovat do popisu činnosti postavy její myšlenky nebo důvody jejího konání.
Je přísně zakázáno používat v řeči jakékoliv zkratky, anebo smajlíky. Jednoduchá čísla (1 - 9)  je nutné rozepsat. Capslock je možné používat jen výjimečně, pro znázornění mimořádně hlasitého hulákání, a to vždy jen v části textu. Není vhodné násobit počet interpunkčních známenek, zejména otazník a vykřičník. Používání více stejných písmen za sebou v jednom slově, aniž by je tato slova obsahovala (např: NÉÉÉ!), je až na drobné výjimky nevhodné.

Podrobně vypsané pravidla herních příspěvku najdete vypsána v Nejčastějších chybách v RPG.
 

Milostné vztahy
Bylo by projevem nesmírné hlouposti se domnívat, že náplní této hry jsou především inRPG milostné vztahy. Děti a náctiletí studenti Bradavic, kterými vaše postavy bezesporu jsou, mají celou řadu jiných starostí a problémů vyplňujících jejich studentský život. Sdílení jakéhokoliv sexuálního obsahu kdekoliv na těchto stránkách je považováno za velmi závažný přečin proti pravidlům a je trestáno nepřísnějšími postihy. Dále jsou naprosto a bez výjimky zapovězeny tyto projevy: milostné a sexuální hrátky, necking, petting a jiné nemravnosti rozličného druhu. Pokud jde o navozování známostí, nevinné projevy lásky lze úměrně věku tolerovat od 13-14 let věku dané postavy, samozřejmě v mezích výše řečeného.